Vrijstelling eigenwoningschenking verruimd per 2017

Wilt u uw kinderen (of iemand anders) steunen bij de aankoop van een eigen woning? Dan kan het voordelig zijn om tot 1 januari 2017 te wachten met schenken.

Verruiming schenkingsvrijstelling vanaf 1 januari 2017
De huidige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt naar verwachting namelijk  vanaf 1 januari 2017 verruimd. Het bedrag wordt verhoogd van € 53.016 (2016) tot € 100.000 (2017). Verder vervalt vanaf 2017 de beperking dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind. Hierdoor komt ook een schenking buiten de gezinssituatie in aanmerking voor vrijstelling. De begunstigde moet wel nog steeds tussen 18 en 40 jaar zijn.

Aankoop woning of verbouwing
De schenking moet worden gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning of voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de eerder vervreemde eigen woning.

Gespreide vrijstelling
De vrijstelling hoeft niet in één keer te worden benut, maar mag over drie achtereenvolgende jaren worden verspreid. Een eerdere schenking voor de eigen woning in 2015 of 2016 komt in mindering op de vanaf 2017 geldende verruimde vrijstelling. Het heeft dus niet altijd zin voor ouders om te wachten met een schenking voor de eigen woning tot 2017. Uitstel tot dat jaar kan ook te laat zijn als de beoogde begiftigde dan inmiddels 40 jaar oud is.

Meer informatie over schenking en belastingen
Wilt u meer informatie over de regels voor schenking? Neem dan contact op met Jacques Klaassen.