Voorkom bijtelling voor privégebruik bestelauto

Voor bestelauto’s bestaan er diverse regelingen die ervoor zorgen dat u niet met bijtelling te maken krijgt. Daarbij moeten werkgevers en werknemers wel goed op de voorwaarden letten:

  1. Bij maximaal 500 km privé geldt een vereenvoudigde rittenadministratie.
  2. Door een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ in te dienen bij de Belastingdienst is een rittenregistratie niet nodig. In dat geval mogen er geen privékilometers met de bestelauto worden gereden. Worden er toch privékilometers met de bestelauto gereden? Dan moet de verklaring van tevoren worden ingetrokken. Anders is er sprake van een overtreding, waarvoor (in 2015) een vergrijpboete van maximaal € 5.278 kan worden opgelegd (of 100% van de belasting over de bijtelling voor het privégebruik als dit minder is).
  3. De bestelauto is nagenoeg uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen. Het is aan te raden  van tevoren te overleggen met de Belastingdienst of dit voor uw bestelauto geldt. Hierover is inmiddels veel rechtspraak verschenen.
  4. Doorlopend afwisselend gebruik door verschillende bestuurders: de werkgever betaalt € 300 per jaar per auto aan loonbelasting.
  5. Schriftelijk verbod op privégebruik of verbod om bestelauto mee naar huis te nemen met daaraan gekoppeld een boetebepaling: De werkgever moet toezicht uitoefenen op het naleven van het verbod en de verbodsbepaling moet worden opgenomen in de loonadministratie.

Meer informatie over privégebruik bestelauto’s
Wilt u meer informatie over regels rond het privégebruik van bestelauto’s? Neem dan contact op met Jacques Klaassen.