De nieuwe “Wet Werk en Zekerheid” treedt per 1 juli 2015 in werking

Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor het ontslagrecht en de regels omtrent flexibele arbeid.

Een greep uit de wijzigingen die op 1 juli 2015 ingaan:

  • Bij ontslag met wederzijds goedvinden krijgt de werknemer 2 weken bedenktijd.
  • De kantonrechtersformule verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt de
    transitievergoeding.
  • Vanaf 1 juli 2015 is er sneller sprake van opvolgend werkgeverschap.
  • Er ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na drie arbeidsovereenkomsten of na een periode van twee jaar. (Nu is dat nog drie jaar.)

Dit is geen complete opsomming van hetgeen er allemaal verandert. Oriënteer u dus goed en laat u niet verrassen.