Plaatsen laadpaal leidt niet tot extra loon

In de praktijk bestond onduidelijkheid over de fiscale gevolgen van het plaatsen van een laadpaal voor een (semi-)elektrische auto bij de woning. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom vooruitlopend op wetgeving het volgende goedgekeurd.

Heeft een werknemer een (semi-)elektrische auto van de zaak? Dan leidt het plaatsen van een laadpaal door de werkgever bij de woning van de werknemer niet tot een extra bedrag aan loon. Hier hoeft dan ook geen loonbelasting over te worden betaald. Hetzelfde geldt als de werknemer op verzoek van de werkgever een laadpaal bij zijn woning plaatst en de kosten hiervan vergoedt.

De goedkeuring geldt overigens niet voor de benodigde elektriciteit. Behalve als de werkgever en werknemer afspreken dat de werknemer de verbruikte elektriciteit voor deze auto (inclusief de kosten voor een aparte meter) tegen kostprijs levert aan de werkgever. Dan zijn er geen gevolgen voor het loon.

Deze goedkeuring geldt niet voor de privéauto van de werknemer. De werkgever kan dan maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden voor de zakelijk gereden kilometers en de kilometers woon-werkverkeer. Bent u een IB-ondernemer met een auto van de zaak? Dan is de goedkeuring op dezelfde manier van toepassing. In de winst wordt rekening gehouden met de kosten van de auto en de laadplaatsvoorziening. De laadpaalvoorziening leidt niet tot een hogere onttrekking voor privégebruik.

Neemt u voor meer informatie contact op Jacques Klaassen.


© Register Belastingadviseurs
Fiscaal Actueel wordt met de uiterste zorg samengesteld. Het Register Belastingadviseurs (RB) aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de in deze uitgave vermelde informatie noch voor het op enigerlei wijze gebruikmaken van deze informatie.