Internet thuis zonder loonbelasting vergoed

Vanaf 1 januari 2015 kunnen werkgevers hun werknemers buiten de vrije ruimte om onbelaste vergoedingen geven voor de internetaansluiting thuis. Dit is voordelig omdat er daardoor meer ruimte is voor andere onbelaste vergoedingen. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.

Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht de werkkostenregeling toe te passen. Met ingang van 2015 is er een nieuwe vrijstelling geïntroduceerd voor gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen. Deze vrijstelling maakt het mogelijk om werknemers buiten de vrije ruimte om belastingvrij een mobiele telefoon, tablet of laptop te geven. De vrijstelling is alleen van toepassing als de werknemer het apparaat nodig heeft
voor zijn werk. Onder dezelfde vrijstelling kunnen ook de bijkomende kosten van bellen en dataverkeer belastingvrij worden vergoed.

Inmiddels heeft de Belastingdienst bevestigd dat deze vrijstelling ook van toepassing is op een vergoeding van de kosten van de internetaansluiting thuis. Dus zonder dat de werkgever aan de werknemer een laptop of tablet geeft. Uiteraard moet de werkgever nog wel aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de internetaansluiting thuis nodig heeft voor zijn werk. Aangezien een groot deel van de werknemers een internetaansluiting heeft in de vorm van een alles-in-één pakket, moeten de kosten hiervan vervolgens wel gesplitst worden.

Neemt u voor meer informatie contact op Jacques Klaassen.


© Register Belastingadviseurs
Fiscaal Actueel wordt met de uiterste zorg samengesteld. Het Register Belastingadviseurs (RB) aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de in deze uitgave vermelde informatie noch voor het op enigerlei wijze gebruikmaken van deze informatie.