Hanteer het juiste bijtellingspercentage bij de auto van de zaak

Per 1 januari 2017 is het algemene bijtellingspercentage voor het privégebruik auto van de zaak verlaagd van 25% naar 22%. Het percentage van 22% geldt alleen voor auto’s die vanaf 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet.

Zonder CO2

Auto’s die geen CO2 uitstoten, krijgen een korting van 18%, zodat daarvoor een bijtelling van 4% geldt. De bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden. Na verloop van deze periode wordt het bijtellingspercentage opnieuw voor een periode van 60 maanden vastgesteld, volgens de dan geldende regels.

Overgangsrecht

Tot 1 januari 2017 bedroeg het algemene bijtellingspercentage 25%. Hierop was ook een korting van toepassing, afhankelijk van de CO2-uitstoot, het jaar van tenaamstelling en de brandstofsoort (vóór 2015). Door het overgangsrecht blijft voor deze auto’s (van vóór 2017) het bijtellingspercentage van 25% gelden. Ook de oorspronkelijke korting blijft voor 60 maanden van toepassing.

Voorbeeld Tesla uit 2013

Dit betekent voor een auto uit 2013 zonder CO2-uitstoot, bijvoorbeeld een Tesla, dat de 0% bijtelling eindigt in 2018. Na afloop van deze 60-maandsperiode gaat voor deze oude(re) auto een bijtelling van 25% gelden en moet jaarlijks worden bekeken of hierop een korting kan worden toegepast. Voor 2018 betekent dit dat alleen nulemissie-auto’s gebruik kunnen maken van de korting van 18%. Voor de Tesla uit 2013 gaat dus in 2018 een bijtelling gelden van 7% (in plaats van 4%).

Maximale korting

Aandachtspunt hierbij is dat vanaf 1 januari 2019 de korting voor niet-waterstofauto’s maximaal € 9.000 bedraagt, vanwege de nieuwe catalogus-waardedrempel van € 50.000 (de zogenoemde Tesla-tax). Heeft de Tesla uit 2013 dus een cataloguswaarde van € 100.000, dan bedraagt de bijtelling in 2019 (7% x € 50.000 + 25% x € 50.000 =) € 16.000.

Fiscale leeftijdsdiscriminatie?

Bij het bepalen van het bijtellingspercentage bestaat dus een verschil tussen oude(re) auto’s (vóór 2017) en nieuwe auto’s (2017 en later). Het verschil in bijtelling bedraagt 3%. Er is dus wellicht sprake van fiscale leeftijdsdiscriminatie. Momenteel loopt er een proef-procedure of dit is toegestaan.