Een nieuwe vermogensrendementsheffing

Sinds de invoering van de vermogensrendementsheffing gaat de Belastingdienst ervan uit dat beleggers en spaarders een rendement van 4% halen uit hun vermogen. Over dit aangenomen rendement betaalt u 30% belasting. Per saldo betekent dit dat u 1,2% belasting betaalt over uw vermogen.

Onrechtvaardig

Als u spaargeld heeft, weet u dat een rendement van 4% niet erg realistisch is. Het kabinet heeft daarom de vermogensrendementsheffing aangepast. Deze wijziging gaat in op 1 januari 2017.

Verhoging heffingsvrij vermogen

Het heffingsvrij vermogen is verhoogd tot € 25.000,-. Voor fiscale partners bedraagt het heffingsvrije vermogen € 50.000,-.

Vermogen bepaald tarief

Hoeveel procent belasting u moet betalen  is afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. Bij een belast vermogen in box 3 tot € 75.000 (per persoon) bedraagt de verschuldigde belasting volgend jaar 0,86%. Is het vermogen groter, dan stijgt dit percentage echter al tot 1,38%. Voor zeer grote vermogens (boven 
€ 975.000) neemt dit percentage zelfs toe tot 1,617%.

Meer veranderingen op komst

In het Belastingplan voor 2017 staat dat er binnen enkele jaren een volgende wijziging wordt doorgevoerd in de belastingheffing op vermogen in box 3. Het doel is om meer rekening te houden met het rendement dat met u daadwerkelijk met uw vermogen behaalt.

Meer informatie? Bel me op 06 13 09 12 59. Of vul het contactformulier in.