Ontvang inkomstenbelasting terug bij sterk wisselend inkomen

Als de hoogte van uw belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld, kunt u misschien een middelingsteruggave krijgen.

Verdeling van inkomen over drie jaar
Middeling houdt in dat u uw inkomen van drie jaren in gelijke delen over die jaren verdeelt. Voorwaarde voor middeling is dat de aanslagen over de desbetreffende drie jaren definitief zijn opgelegd en onherroepelijk zijn geworden.

Drempelbedrag
Het bedrag van de teruggave moet hoger zijn dan een bepaalde drempel (2015: € 545). Bij een middelingsverzoek mag u niet alleen rekening houden met het inkomstenbelastingdeel maar ook met de premie volksverzekeringen.

Ieder jaar maar één keer
Elk te middelen jaar mag slechts één keer in een middelingsverzoek zijn opgenomen. Daarom is het verstandig mogelijke middelingsverzoeken goed door te rekenen en zo de meest gunstige jaren te bepalen voor het middelingsverzoek.

Starters op de arbeidsmarkt
Middeling kan ook een aardige optie zijn voor personen die kort geleden hun eerste “echte” baan hebben gekregen en de jaren daarvoor een vakantiebaan of een bijbaan hebben gehad.

Uw middelingsverzoek
Wilt u meer informatie over middeling? Of uitrekenen of zo´n verzoek voor u interessant kan zijn? Neem dan contact op met Jacques Klaassen.