De werkkostenregeling invoeren in vier stappen

Vanaf 1 januari 2015 is de “Regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen” vervangen door de “Werkkostenregeling”. Deze regeling geldt voor ondernemers met personeel in loondienst. Een correct ingevoerde werkkostenregeling kan leiden tot kostenbesparing.

Vier stappen om werkkostenregeling in te voeren

Ik adviseer u het volgende stappenplan om de Werkkostenregeling goed in te voeren:

  1. Inventariseren bestaande regeling van vergoedingen en verstrekkingen.
  2. Deze vergoedingen afzetten tegen de nieuwe werkkostenregeling.
  3. Het in kaart brengen van de financiële gevolgen van de nieuwe regeling.
  4. Eventueel en voor zover mogelijke afstemmen van de arbeidsvoorwaarden op de nieuwe fiscale wetgeving.

Heeft u de werkkostenregeling nog niet ingevoerd? Ik help u graag bij de invoering:

(06) 130 912 59
info@jacquesklaassen.nl